Ratujemy i uczymy się ratować

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji klasy
drugie i trzecie naszej szkoły przystąpiły do akcji bicia rekordu pierwszej pomocy w ilości osób
jednocześnie wykonujących czynności RKO organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Przed wydarzeniem uczestnicy obejrzeli film i wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, a
od godziny 12.00 przez pół godziny nieprzerwanie wykonywali czynności przywracające akcję serca.
Wszyscy wykazali się wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem, a każdy chętny miał okazję
nauczyć się i przećwiczyć nowe jakże ważne umiejętności.
Celem imprezy było promowanie nauki pierwszej pomocy , a tym samym sprawianie, że nasi uczniowie
będą umieli odnaleźć się w trudnych sytuacjach życiowych i w razie potrzeby bez lęku przystąpić do
ratowania czyjegoś życia.

Organizatorzy: Beata Korusiewicz i Lidia Latos