W dniu 29 kwietnia 2język migowy 1619014 roku w ramach innowacji pedagogicznej ,,Nie migaj się, ucz się języka migowego” spotkaliśmy się z Karoliną i Bartoszem, absolwentami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Podczas spotkania goście podzielili się z nami swoimi doświadczeniami, wiedzą w sprawach kontaktu i relacjami osób słyszących z niesłyszącymi. Mieliśmy też okazję nauczyć się kilku nowych słów i zwrotów w języku migowym.